Turmidzi
NIK: 35290715xxxx
NIP: 199202152020121015
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Pendidikan Agama Islam
Alamat : Gg. SMPN 144 RT/RW 002/005

087777067xxx
turmidzi.ajha@gmail.com