Addysti Izdihar
NIK: 31730456xxxx
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Perpustakaan
Status: Tenaga Honor Sekolah
Jenis GTK: Pustakawan
Alamat : Jl. kali Anyar 5/30 RT012/RW04

089675177xxx
izdihar1609@gmail.com